REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "TRI-MAGIC" TRIATHLON E-SHOP

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

 

SPIS TREŚCI

 

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4  Zakupy w Sklepie

§ 5  Płatności

§ 6  Realizacja zamówienia

§ 7  Prawo odstąpienia od umowy

§ 8  Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9  Reklamacje

§ 10   Dane osobowe

§ 11  Zastrzeżenia

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 


 

§ 1 DEFINICJE

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy "TRI-magic" Triathlon e-shop prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://tri-magic.pl.

Sprzedawca – DOROTA MELICH, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TriSolution Dorota Melich, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8731073762 , nr REGON 121241738, Glów 8, 33-130 Glów.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Glów 8, 33-130 Glów
 2. Adres e-mail: info@tri-magic.pl
 3. Telefon: +48 14 651 6388
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Sportowa 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego  zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:  
 2. a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A.  55 1050 1908 1000 0090 7425 4583  
  1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   •  PayU
  2. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  3. Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 3. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie  bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.